Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simklubben Ägir
Coronavirus & simträning
2020-03-19 09:52


Under Folkhälsomyndighetens presskonferens (12 minuter in i inslaget) gavs riktlinjer för idrottsträningar som kan hjälpa föreningarna fatta beslut kring sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten menar att mindre evenemang inte behöver ställas in på grund av risk för viruset.


Både Folkhälsomyndigheten och Svenska Simförbundet lägger vikt i att hälsofrämjande aktiviteter skall fortsätta. 

Sk Ägir fortsätter därför att hålla igång sin ordinarie verksamhet.


Vi uppmanar alla simmare och deras familjer att använda sitt sunda förnuft, vara försiktiga, vid symptom söka vård och hålla sig uppdaterade via lämpliga myndigheter.


Hur minskar man spridningsrisk och undviker smitta?


De allmänna rekommendationerna är att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Att använda handsprit kan också vara ett alternativ. 

Viktigt att, som alltid, duscha och tvätta sig innan simträning och bara använda sin egen vattenflaska.


Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet och ögonen, samt undvika nära kontakt med sjuka människor.


Det finns inget som tyder på att Covid-19 kan spridas till människor via simbassänger så länge dessa är ordentligt klorerade.


Läs mer på Svenska Simförbundets webbsida HÄR

Mer info gällande COVID-19 och klorvatten finns HÄR


Hälsningar / Anastasija

Årsmöte
2020-03-19 09:36
Vi kommer att hålla SK Ägirs årsmöte den 24 mars kl 19.00, på Scandic Syd. Utifrån rådande läge med covid-19 behöver ni anmäla er medverkan. Detta i syfte att identifiera antalet som avser delta och utifrån detta hantera mötet i linje med rådande rekommendationer. Anmälan görs till anna.styrelse@skagir.se

  1. Föredragningslistan finner ni här
  2. Verksamhetsberättelse finner ni här
  3. Inkomna motioner finner ni här
  4. Valberedningens förslag finner ni här
  5. Årsbokslut finner ni här
  6. Revisionsberättelse finner ni här
  7. Budget 2020 finner ni här

Utifrån den mall som Riksidrottsförbundet (Rf) återkommande uppdaterar för stadgar inom idrottsföreningar har SK Ägir valt att uppdatera de befintliga stadgarna. Ni hittar här de uppdaterade stadgarna.    
Här ser ni de synliga justeringar som är gjorda i nuvarande stadgar.

Medlem som har betalat medlemsavgift för 2020 senast 1 månad innan årsmötet och som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte samt rätten att lägga förslag inför årsmötet.

Varmt välkomna och glöm inte att anmäla ert deltagande till anna.styrelse@skagir.se

Information om KM/Utmanaren
2020-03-15 11:25
Med anledning av samhällsutvecklingen och den oro som finns kring Covid-19 så har SK Ägir beslutat att ställa in måndagens KM/Utmanartävling i Brunflo. Observera att Ordinarie verksamhet i simskolor, teknik- och -träningsgrupper Ej påverkas av detta beslut. 
Med vänlig hälsning, 
Dennis Wikström Klubbchef i SK Ägir
Nyheter från våra grupper
Vuxengrupper, 25/02 10:53 
Teknikskola, 17/02 21:05 
Babysim&Minisim, 12/02 17:19 
 
Våra sponsorer